KATOWICE 2016 - DAY OF EYP POLAND
2016-05-20 | 13:40:21

KATOWICE 2016 – DAY OF EYP POLAND

Even though the future seems far away, it is actually beginning right now.  - Mattie Stepanek

Istnieje wiele płaszczyzn, na których można rozwijać swą osobowość. Każdy z nas podejmując szereg decyzji przyczynia się do kształtowania przyszłości. Nawet stosunkowo drobne kroki mogą przynieść zaskakujące skutki. Jedno jest pewne, wszyscy pracujemy na świat, w którym chcielibyśmy żyć.

Europejski Parlament Młodzieży jako niezależna i apolityczna organizacja pozarządowa od prawie 30 lat umożliwia młodym ludziom wymianę poglądów w formie debat i spotkań międzykulturowych, przyczynia się do rozwoju świadomości obywatelskiej młodego pokolenia, a także daje wyjątkową możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju umiejętności.

EYP Poland realizuje zadania Europejskiego Parlamentu Młodzieży na terenie naszego kraju już od 10 lat. Celem sesji ,,Katowice 2016 – Day of EYP Poland” organizowanej w dniu 11 czerwca br. w Katowicach jest doprowadzenie do wymiany poglądów na sprawy ekonomiczne, polityczne i społeczne pomiędzy rówieśnikami, głównie z województwa śląskiego. Struktura sesji zarysowana jest w dalszej części tekstu.

Team Building

Swoim zakresem  obejmuje zabawy, gry zespołowe i wszelkie inne formy zajęć integracyjnych dających dobrą zabawę. Delegaci będą mieli szansę zapoznać się ze swoimi komitetami nie tylko jako całością, ale i z każdym członkiem z osobna.

Committee Work

EYP nie narzuca uczestnikowi sesji konkretnego poglądu do którego należy się dostosować. Istnieje określona pula zagadnień, z której każdy ma szansę wybrać temat najbardziej mu odpowiadający. Zintegrowane grono delegatów zasiądzie w komitetach, aby rozpocząć wszechstronną debatę, której owocem będzie wspólna rezolucja. Różnorodność osób i opinii zawsze stwarza niesamowitą atmosferę dyskusji, doprowadzając do wyszukanej wymiany poglądów -  wszystko to, aby wspólnie wypracować konstruktywny konsensus.

General Assembly

Ostatnią część sesji stanowić będzie General Assembly, podczas którego omówione zostaną utworzone rezolucje. Jest to czas licznych przemówień, które za główny priorytet obiorą wypracowaną wcześniej płaszczyznę porozumienia komitetu. Następnie, w głosowaniu generalnym delegaci zadecydują, która z propozycji rozwiązania bieżących trudności świata odniosłaby sukces, a która wymaga dopracowania.

 

Dwie pierwsze części dnia będą miały miejsce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Miejscem trzeciego etapu wydarzenia będzie unikalna Sala Sejmu Śląskiego – symbol utworzenia województwa śląskiego. Zwieńczeniem dnia będą wystąpienia gości honorowych oraz organizatorów. Niezmienną tradycją EYP jest wspólne odśpiewanie, w jednym dużym kole, Imagine pióra Johna Lennona. Utwór w swojej prostocie określa cel przyświecający organizacji, integrację europejską.

Katowicki EYP Day jest czterodniową sesją skondensowaną w pigułce. W przeciągu jednego dnia streszczone zostaną wszystkie wyżej wypisane elementy, co bynajmniej nie wpływa na ich jakość.

 

Głównymi Organizatorami konferencji Katowice 2016 – Day of EYP PolandDominik Frej oraz Aleksander Larski, uczniowie odpowiednio III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach i I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach. Aktualnie obejmują funkcję Koordynatorów Regionalnych regionu śląska mając pod swoją główną opieką Katowice i Gliwice.

Rolę Prezydenta Sesji objął Maciej Kuczyński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej EYP Poland o ogromnym doświadczeniu zebranym na sesjach międzynarodowych. Pozycję Edytora Sesji spełnia Katarzyna Rachuba, osoba o osobliwie artystycznej duszy i niepowtarzalnej wyobraźni. Za projekt niesamowitej szaty graficznej odpowiedzialna jest Karolina Szafranek. Pracę koordynuje Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych EYP Poland Marta Sznajder.

Przedsięwzięcie to innaguruje strategię EYP  na obszarze konurbacji górnośląskiej. Miasto Katowice jako pierwsze sprosta wyzwaniu przyjęcia około osiemdziesięcioosobowego grona młodych, dynamicznych i pewnych siebie ludzi.

Przyszłość zaczyna się właśnie w tym momencie i istnieje tylko jedna osoba, która na nią wpływa. Jesteś to Ty.

Termin nadsyłania aplikacji mija niebawem. Formularz głoszeniowy można znaleźć tutaj, a tu stronę wydarzenia na portalu Facebook.

Wyjątkowość wydarzenia podkreśla wszechstronne grono osób i podmiotów obejmujących patronaty honorowe, strategiczne, medialne i partnerstwo. Patronat Honorowy sprawuje nad wydarzeniem m.in.:

 • Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa;
 • Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa;
 • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek;
 • Ambasador Republiki Austrii w Rzeczypospolitej Polskiej dr Thomas Buchsbaum;
 • Konsul Honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu w Polsce Mohammed Omar Faruque;
 • Senator IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Misiołek;
 • Jan Olbrycht Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji;
 • Muzeum Śląskie;
 • Center for Leadership;
 • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński;
 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś;
 • Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Katedrze Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 10 w Gliwicach;
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Patronat Strategiczny podejmuje Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice. Wsparcie medialne w postaci Patronatu Medialnego zapewnia Radio ESKA Śląsk oraz COMTV.pl – TELEWIZJA INTERAKTYWNA. Kooperacja na płaszczyźnie Partnerstwa zawiązana została z Kołem Zarządzania Projektami SOLVER Politechniki Śląskiej. Zdumiewających fotografii Katowic użyczył Ran2ski, tj. Wojciech Radwański, a produkcję krótkometrażowego filmu relacjonującego wydarzenie zrealizuje PsychoStudio.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-07-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE