Dane o zdrowiu w bezpiecznej przestrzeni
2021-07-14 | 13:05:10

Dane o zdrowiu w bezpiecznej przestrzeni

Trwają otwarte konsultacje, które mają określić jak wykorzystywać informacje na temat zdrowia obywateli przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do prywatności i zapewnieniu bezpieczeństwa danych.

Otwarte konsultacje publiczne są poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – ważnego elementu Europejskiej Unii Zdrowia. Celem tej przestrzeni jest pełne wykorzystanie możliwości związanych z cyfrową ochroną zdrowia, by zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości i zmniejszać nierówności. Umożliwi ona dostęp do danych dotyczących zdrowia do celów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, badań i innowacji, a także kształtowania polityki i prawodawstwa. Baczną uwagę będzie się tu zwracać na poszanowanie praw osób fizycznych do kontrolowania własnych danych dotyczących zdrowia. Odpowiedzi na konsultacje można nadsyłać do 26 lipca 2021 r.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała: - Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia będzie kluczowym elementem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Umożliwi ona ogólnounijną współpracę na rzecz poprawy opieki zdrowotnej, badań naukowych i kształtowania polityki zdrowotnej. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych obywateli i zainteresowane podmioty. Efekty konsultacji posłużą do wykorzystania potencjału danych dla dobra naszego zdrowia. Warunkiem nieodzownym, który nie podlega negocjacjom, jest solidne oparcie na prawach obywateli, w tym prawie do prywatności i ochrony danych.

Innowacyjne rozwiązania i technologie cyfrowe takie jak sztuczna inteligencja mogą zmienić sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej. Dzięki nim systemy te będą one bardziej zrównoważone i pozwolą lepiej dbać o zdrowie pacjentów. Aby rozwijać te technologie, naukowcy i innowatorzy muszą mieć możliwość bezpiecznego dostępu do znacznej ilości danych (dotyczących zdrowia).

Niniejsze konsultacje publiczne koncentrują się na:

  • dostępie i wykorzystywaniu danych dotyczących zdrowia do celów świadczenia opieki zdrowotnej, badań naukowych i innowacji, kształtowania polityki i podejmowania decyzji regulacyjnych,
  • wspieraniu rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowych usług i produktów w zakresie ochrony zdrowia, w tym innowacyjnych usług i produktów.

Więcej informacji – ec.europa.eu

O początku konsultacji pisaliśmy także na naszej stronie

EUROPE DIRECT W POLSCE