EU Aid Volunteers
2016-06-29 | 15:04:44

Już tylko do 4 lipca do godz. 12:00 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach inicjatywy EU Aid Volunteers. Podmioty zainteresowane współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie mogą ubiegać się obecnie o dotację w dwóch kategoriach: pomoc techniczna i budowanie potencjału. Celem zaproszenia do składania wniosków jest zwiększenie możliwości operacyjnych organizacji wysyłających i przyjmujących wolontariuszy.

Inicjatywa „EU Aid Volunteers” zrzesza wolontariuszy i organizacje z różnych krajów, które są zainteresowane współpracą na rzecz wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej poza granicami UE. Program zakłada m.in. przeszkolenie około 4 tys. wolontariuszy i włączenie ich do odpowiednich organizacji humanitarnych w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Oferuje także możliwości budowania potencjału organizacji humanitarnych i społeczności lokalnych pracujących w krajach dotkniętych kryzysem humanitarnym.

Obecne zaproszenie do składania wniosków ma na celu zwiększenie zdolności przyszłych organizacji przyjmujących w zakresie przygotowania na kryzysy humanitarne i reagowania na nie. Ponadto udzielone zostanie wsparcie działań służących zwiększeniu zdolności technicznych przyszłych organizacji wysyłających w zakresie uczestniczenia w inicjatywie „EU Aid Volunteers”.

Całkowity szacunkowy budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 7 960 000 EUR. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 700 000 EUR, a wartość każdej dotacji będzie wynosić pomiędzy 100 000 a 700 000 EUR. Dzięki tym środkom Komisja Europejska zamierza zwiększyć zdolności około 115 organizacji wysyłających i przyjmujących w takich dziedzinach jak:

  • zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, przygotowanie się na nie oraz reagowanie na nie,
  • łączenie pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju (LRRD),
  • wzmacnianie lokalnego wolontariatu w państwach trzecich,
  • zdolności w zakresie uczestnictwa w certyfikacji, w tym zdolności administracyjne,
  • zdolność wczesnego ostrzegania lokalnych społeczności.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków, kryteriów zgłaszania się i przyznania dotacji można znaleźć na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-eacea272016_en

Termin naboru zgłoszeń upływa 4 lipca 2016 r., o godz. 12:00.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-12-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE