Oświadczenie komisarz Marianne Thyssen w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Świętem Pracy
2016-04-29 | 17:25:55

Oświadczenie komisarz Marianne Thyssen w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Świętem Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy jest przede wszystkim okazją, aby oddać cześć pracownikom na całym świecie. W Europie mamy wszelkie powody do dumy z naszego modelu społecznego. Nasza społeczna gospodarka rynkowa to wielki sukces. UE stanowi dziś największą gospodarkę i największy jednolity rynek na świecie, jednocześnie zapewniając swoim obywatelom skuteczną ochronę i wysoki standard życia.

Jeśli jednak mamy sprostać nowym wyzwaniom, takim jak globalizacja, starzenie się społeczeństwa i zmieniające się modele pracy, nie możemy polegać wyłącznie na naszych dotychczasowych osiągnięciach. Musimy nieustannie dążyć do pogłębionego i bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego, jednocześnie starając się chronić prawa pracowników w stale zmieniającym się społeczeństwie i na ewoluującym rynku pracy.

Dlatego też Komisja Europejska podjęła wiele inicjatyw, wśród których jedną z najważniejszych jest europejski filar praw socjalnych. Komisja podjęła ją niedawno, rozpoczynając konsultacje społeczne. Będą one stanowić podstawę dla szeroko zakrojonej dyskusji na temat wartości i praw społecznych w aktualnym kontekście, w której uczestniczyć będą partnerzy społeczni, państwa członkowskie, społeczeństwo obywatelskie, środowisko akademickie i, co najważniejsze, obywatele UE w całej Europie. Wzrost gospodarczy i postęp społeczny muszą iść w parze, dlatego europejski filar praw socjalnych ma na celu wzmocnienie społecznego wymiaru Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie euro. Z drugiej strony także pracownicy powinni móc dostosowywać się do zmian na rynku pracy i w społeczeństwie. Z tego powodu przed końcem roku przedstawimy Nowy europejski program na rzecz umiejętności.

W tym samym duchu Komisja Europejska przedstawiła ukierunkowany przegląd dyrektywy o delegowaniu pracowników promujący równą płacę za tę samą pracę w tym samym miejscu. We współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), Komisja Europejska zainicjowała również największą światową kampanię na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, promującą zdrowe i bezpieczne wykonywanie pracy przez całe życie zawodowe. Wkrótce Komisja przedstawi propozycję zmiany dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów służącą poprawie ochrony pracowników przed ryzykiem chorób nowotworowych związanych z pracą.

Międzynarodowe Święto Pracy przypomina nam, że nie możemy uznawać dorobku społecznego Europy za coś oczywistego. Wraz z partnerami społecznymi, pracodawcami i pracownikami będziemy nadal dążyć do adekwatnego europejskiego modelu społecznego chroniącego ponad 217 mln pracowników w Europie.

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 

Komisja Europejska, STATEMENT/16/1603, Bruksela, 29 kwietnia 2016 r.

EUROPE DIRECT W POLSCE