Perspektywa dla regionów
2014-11-07 | 18:11:22

Stan negocjacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zamykanie perspektywy 2007-2013 to główne tematy omawiane podczas spotkania nowej komisarz UE ds. polityki regionalnej Coriny Creţu z minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak. Polska to pierwszy kraj Unii, który komisarz odwiedziła po objęciu stanowiska.

Komisarz Creţu wyraziła duże zadowolenie z przebiegu negocjacji. Podkreśliła wysokie kompetencje polskich negocjatorów oraz ich zaangażowanie, aby maksymalnie zwiększyć potencjał wykorzystania środków unijnych. Biorąc pod uwagę czołową pozycję Polski wśród krajów członkowskich korzystających z tych środków, zaznaczyła: – Komisji Europejskiej bardzo zależy na tym, aby przyszłe programy i projekty im towarzyszące były jak najlepsze. Będziemy wspólnie pracować, aby tak się stało. Niezwykle ważne jest, zwłaszcza w obecnych czasach, aby każde euro przyniosło jak najwięcej korzyści zarówno polskiej gospodarce i jak i obywatelom.

Minister Wasiak podkreśliła, że w perspektywie 2014-2020 środki polityki spójności będą przez Polskę inwestowane głównie w konkurencyjność gospodarki, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju oraz bardziej przyjazne i skuteczne państwo. Takie określenie priorytetów wynika z tego, że w najbliższych latach Polska będzie musiała się zmierzyć ze spadkiem liczby ludności, zwiększeniem wskaźnika zatrudnienia oraz kontynuacją budowy gospodarki opartej na wiedzy. – W związku z określonymi przez nas celami nowe rozdanie unijnych środków nie może być prostą kontynuacją dotychczasowego modelu wdrażania unijnych funduszy – mówiła Wasiak.

Uruchomienie nowej puli funduszy europejskich zależy przede wszystkim od jak najszybszego zakończenia negocjacji treści programów operacyjnych z Komisją Europejską (KE). – Zakładamy, że programy przyjmiemy najpóźniej do końca tego roku –zapowiedziała minister Wasiak. – W trakcie negocjacji wykazujemy dużą elastyczność i staramy się odpowiednio uwzględniać wszystkie uwagi Komisji. Stoimy jednak na stanowisku, że w kolejnej perspektywie konieczne są uproszczenia, zwłaszcza dotyczące procedur wdrażania i rozliczania środków UE.

W czasie spotkania poruszono także kwestie związane z zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2013 i zamykaniem programów. Wdrażanie wspomnianych środków zbliża się do końca, jako że podpisane umowy z beneficjentami wyczerpały już całość z ponad 68 mld euro przyznanych Polsce.

EUROPE DIRECT W POLSCE