Komisja Europejska i branża obrotu danymi nawiązują partnerstwo o wartości 2,5 mld euro w dziedzinie dużych zbiorów danych
2014-10-13 | 15:05:44

Komisja Europejska i europejska branża obrotu danymi zobowiązały się do zainwestowania 2,5 mld euro w partnerstwo publiczno-prywatne, które ma wzmocnić ten sektor i zapewnić Europie miejsce w czołówce w ogólnoświatowym wyścigu potentatów tej branży.

Skuteczne wdrożenie tego planu mogłoby przynieść następujące korzyści:

  • zwiększenie udziału europejskich dostawców w światowym rynku danych do 30 proc.;
  • 100 tys. nowych miejsc pracy związanych z danymi w Europie do 2020 r.;
  • spadek zużycia energii o 10 proc., lepsze funkcjonowanie opieki zdrowotnej i większa wydajność maszyn przemysłowych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes i Jan Sundelin, przewodniczący Big Data Value Association, stowarzyszenia reprezentującego takie firmy jak ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, SIEMENS oraz placówki badawcze takie jak Fraunhofer i the German Research Centre for Artificial Intelligence (Niemiecki Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją), podpiszą dziś protokół ustaleń w sprawie ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie dużych zbiorów danych. UE przeznaczyła na inwestycje w okresie 5 lat (2016–2020) ponad 500 mln euro z programu „Horyzont 2020”. Partnerzy prywatni mają ze swej strony dołożyć co najmniej cztery razy tyle (ponad 2 mld euro).

@NeelieKroesEU powiedziała: „Dane są siłą napędową i podstawą przyszłej gospodarki. Potrzebuje ich każdy podmiot, który dąży do poprawy wydajności – od farmy po fabryki, od laboratorium po warsztaty”.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) pomoże zogniskować badania organizowane przez jednostki publiczne, prywatne i akademickie, tak by wspierać badania i innowacje nad przełomowymi koncepcjami technologii dużych zbiorów danych w takich obszarach jak energia, produkcja i zdrowie. Posłużą one do świadczenia usług m.in. w zakresie medycyny spersonalizowanej, logistyki żywności i badań prognostycznych. Wdrażając swój strategiczny plan badań i innowacji i koncentrując środki z programu „Horyzont 2020” na wspólnych priorytetach, PPP wzmocni europejski sektor dużych zbiorów danych i pomoże stworzyć podstawy prosperującej gospodarki przyszłości opartej na danych. PPP wesprze także „przestrzenie innowacji” („Innovation Spaces”), które będą bezpiecznym środowiskiem do eksperymentowania z prywatnymi i otwartymi danymi. Przestrzenie te będą także pełnić funkcję inkubatorów przedsiębiorczości i ośrodków rozwoju umiejętności i najlepszych praktyk.

PPP, które ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2015 r., to jeden z pierwszych rezultatów najnowszej polityki i planu działań Komisji Europejskiej w zakresie przyspieszenia rozwoju europejskiej gospodarki opartej na danych (zob.IP/14/769 i MEMO/14/455).

Kontekst

Co minutę na świecie powstaje 1,7 bld bajtów danych – tyle, ile zmieściłoby się na 360 tys. płyt DVD. Dziennie powstaje więc ponad 6 megabajtów danych na każdego mieszkańca Ziemi. Dane te pochodzą z wielu różnych źródeł – tworzą je ludzie, ale także zbierane są z maszyn i czujników. Są to m.in. informacje dotyczące klimatu, obrazy satelitarne, zdjęcia i filmy w postaci cyfrowej, zapisy transakcji i sygnały GPS.

W rezultacie sektor danych rośnie o 40 proc. rocznie, czyli siedem razy szybciej niż sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych ogółem. Przedsiębiorstwa, w których podstawą procesów decyzyjnych jest wiedza oparta na danych, odnotowują wzrost wydajności o 5-6 proc. Duże zbiory danych już teraz pomagają nam szybciej diagnozować urazy mózgu lub prognozować wydajność upraw w krajach rozwijających się. Globalne technologie i usługi dużych zbiorów danych przyczynią się do powstania w najbliższych latach tysięcy nowych miejsc pracy.

Duże zbiory danych oferują wiele możliwości, ale wiążą się z nim także pewne wyzwania: dzisiejsze zbiory danych są tak ogromne, a ich przetwarzanie tak skomplikowane, że konieczne są nowe koncepcje, narzędzia i infrastruktura. Potrzebujemy także właściwych ram prawnych, systemów i rozwiązań technicznych, które zapewnią prywatność i bezpieczeństwo.

PPP w dziedzinie danych uzupełnia osiem partnerstw publiczno-prywatnych wcześniej ustanowionych w ramach programu „Horyzont 2020”, na przykład w obszarze fotonikirobotykiwysokowydajnych systemów obliczeniowych,zaawansowanych sieci 5G dla internetu przyszłości i fabryk jutra. Wszystkie te partnerstwa dotyczą strategicznych technologii, które będą podstawą wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w najważniejszych sektorach europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Są to jednocześnie zagadnienia, które stanowią poważne wyzwania społeczne.

Organizacja PPP

PPP w dziedzinie danych to partnerstwo między Komisją Europejską i Big Data Value Association, niekomercyjną organizacją branżową, do której należą m.in. ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, Uniwersytet Boloński (CINI), Politechnika w Madrycie, NOKIA Solutions and Networks, THALES, Uniwersytet Duisburg Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kinetix, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI i Uniwersytet Techniczny w Berlinie. Do organizacji mogą dołączać kolejne firmy i placówki badawcze.

Dodatkowe informacje

MEMO/14/583

Making Big Data Work for Europe

Komunikat: Ku gospodarce opartej na danych

Śledź tę tematykę w serwisie Twitter: @EUDataEcosystem

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 13 października 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-11-02
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE