Galileo z Doresą i Mileną
2014-08-21 | 01:21:22

Przewidziane na dziś (czwartek 21 sierpnia) umieszczenie w kosmosie nowych satelitów - Doresy i Mileny, należących do unijnego programu nawigacji satelitarnej Galileo, zostało przełożone z powodu złej pogody. Wystrzelenie rakiety nośnej ma odbyć się w europejskim kosmodromie w pobliżu Kourou w Gujanie Francuskiej. Wydarzenie będzie można oglądać "na żywo" dzięki transmisji internetowej. Jeśli operacja się powiedzie, na orbicie będzie już 6 urządzeń programu Galileo.

Wystrzelenie satelitów to kolejny kamień milowy na drodze projektu Galileo do w pełni funkcjonalnego europejskiego systemu nawigacji satelitarnej. Dwa nowe satelity zapoczątkują nową serię, która jest wyłączną własnością UE. W najbliższym czasie, po uzupełnieniu istniejącej sieci o nową serię satelitów, zwiększymy stopniowo poziom dostępności i zasięgu sygnału Galileo, przybliżając się do w pełni operacyjnej fazy programu.

Satelity, które zostaną wystrzelone, to Doresa i Milena: noszą one imiona dwóch uczennic - laureatek specjalnego unijnego konkursu rysunkowego.

Link do transmisji internetowej znajdziesz tutaj.

Ferdinando Nelli Feroci, unijny komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, podkreśla z dumą: Wystrzelenie dwóch satelitów rozpoczyna fazę pełnej funkcjonalności systemu Galileo. Nadaje jednocześnie nowy impet realizacji programu Galileo, europejskiego projektu z prawdziwego zdarzenia, opartego wyłącznie na potencjale krajów UE i zapewniającego maksymalne korzyści dla obywateli UE. Oparty na pionierskiej technologii Galileo obsługuje aplikacje o ogromnym potencjale gospodarczym, wspomagając dążenie do osiągnięcia unijnych celów wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Przy okazji mam przyjemność poinformować, że od 2015 r., za sprawą nowego kontraktu dla unijnego przemysłu kosmicznego o wartości 500 mln euro, do dyspozycji UE będzie w pełni europejska rakieta nośna Ariane 5.

Korzyści z unijnego systemu nawigacji satelitarnej

Większa precyzja danych pozycyjnych i synchronizacyjnych, jaką umożliwi Galileo, wpłynie pozytywnie na jakość wielu usług, z korzyścią dla użytkowników w Europie. Produkty codziennego użytku w rodzaju samochodowych urządzeń nawigacyjnych i telefonów komórkowych skorzystają ze zwiększonej dokładności Galileo. Pożytki z danych systemu nawigacji satelitarnej Galileo odczujemy również korzystając z usług o kluczowym znaczeniu dla każdego Europejczyka, na przykład systemów bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym, wspomagających prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia.

Już teraz można odczuć korzyści z europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS), usługi uzupełniającej Galileo. EGNOS jest stosowany np. przez przemysł lotniczy, do zapewnienia precyzji pozycjonowania niezbędnej dobezpiecznego lądowania, zmniejszenia liczby opóźnień i zmian trasy, słowem: bardziej sprawnych połączeń lotniczych w Europie.

Z chwilą wejścia w fazę operacyjną, Galileo będzie ponadto impulsem dla tworzenia całego wachlarza nowych, innowacyjnych produktów i usług w innych gałęziach przemysłu, ożywiając wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjności oraz tworząc miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów. W 2013 r. roczne obroty światowego rynku produktów i usług opartych na nawigacji satelitarnej wyceniono na 175 mld EUR. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat do roku 2020 osiągną one poziom 237 mld EUR.

Następne etapy

Komisja przewiduje umieszczenie na orbicie pełnej konstelacji 30 funkcjonalnych satelitów Galileo (w tym sześć aktywnych satelitów zapasowych) przed końcem obecnej dekady.

Mając na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego i maksymalizację spodziewanych korzyści społeczno-gospodarczych płynących z systemu, Komisja planuje uaktualnić unijny plan działania w dziedzinie zastosowań globalnego systemu nawigacji satelitarnej i zaproponować nowe środki propagujące stosowanie Galileo.

Kontekst

Galileo to program Unii Europejskiej mający na celu zbudowanie globalnego systemu nawigacji satelitarnej pod europejską kontrolą cywilną. Odbiór sygnałów Galileo zapewni użytkownikom bezkonkurencyjną precyzję i niezawodność w określeniu ich dokładnej pozycji w czasie i przestrzeni w porównaniu do obecnie działających systemów. Galileo, choć autonomiczny, zapewni kompatybilność oraz, dla pewnych usług, interoperacyjność z istniejącymi podobnymi systemami.

Od 2011 r. wystrzelono i uruchomiono cztery z satelitów fazy walidacji orbitalnej Galileo, umożliwiając pierwsze samodzielne wyliczenie położenia wyłącznie w oparciu o sygnały Galileo, przeprowadzone w marcu 2013 r.

EGNOS, który działa od 2011 r., jest europejskim systemem pomocniczym, poprawiającym dokładność wyników globalnych systemów nawigacji satelitarnej. EGNOS zwiększa dokładność i wiarygodność sygnałów z istniejących systemów poprzez korygowanie błędów pomiaru sygnału i przez podawanie informacji dotyczących integralności sygnału.

EUROPE DIRECT W POLSCE